Werkwijze

Van ambitie naar een succesvolle webshop

Een succesvolle webshop begint met een heldere ambitie, gevolgd door de juiste stappen. Na een goede inventarisatie en koersbepaling maken we duidelijke afspraken richting ons gezamenlijke doel.

Neerzetten en groeien

Zodra het plan is goedgekeurd gaan we aan de slag om de webshop neer te zetten. Onze projectmanager bewaakt het proces vanaf de start tot aan de oplevering en is je aanspreekpunt. Na lancering zorgen wij niet alleen voor het onderhoud van de webshop. Samen zorgen we voor verdere optimalisatie en groei.

Klanten met een SLA (Service Level Agreement) gebruiken voor supportvragen ons ticketsysteem. Deze vragen worden binnen de afgesproken termijn opgepakt en beantwoord. Een SLA is geen verplichting. We helpen onze klanten graag!

Een project in 5 stappen

We houden van zekerheid, structuur en transparantie. Dit is de volgorde waarin wij werken:

1. Plan

Concrete vertaling van de strategie naar een gezamenlijke planning.

2. Design

Bepalen van de vormgeving. Indien gewenst maken we een ontwerp of wireframe.

3. Ontwikkel

Als alle horloges gelijk staan, gaan we aan de slag met het ontwikkelen.

4. Lanceer

Na grondige tests gaan we over tot lancering.

5. Groeien

Na lancering blijven we optimaliseren, met als doel voortdurend te groeien.

Een succesvolle webshop begint met een heldere ambitie.

Na een goede inventarisatie en koersbepaling maken we duidelijke afspraken richting ons gezamenlijke doel.

Stel ons je vraag